هاشمی کبری

کبری هاشمى

نویسنده

تولد: ۲۲ بهمن ۱۳۴۹- تهران

تحصیلات: کارشناسى آموزش ابتدایى

بعضى‌ از کتاب‌ها:

آشتی

جنگل دوسـت‌داشتـنی

کسی کفـش نمی‌خرد

خیاط مـوشی

غذا حاضر است

راز آشیانه‌ی کلاغ

گوراک ویوزان

یک سبد شعر

هفت سوره، هفت شعر، هفت نقاشی

دفـتر تمـرین انشای سوم ابتدایی

دفـتر تمـریـن انــشای چهـارم ابتـدایی

املای سوم

با هم بخوانیـم اوّل دبستان (تألیف گروهى)

با هم بخوانیم دوم دبـستان (تألیف گروهى)

باهم بخوانیـم سوم دبستان (تألیف گروهى)

املای سوم دبستان (تألیف گروهى)

املای چهارم دبستان (تألیف گروهى)

یک دریـا مروارید و فرشته‌ی خوبی‌ها (تألیف گروهى)

پنج نمایش‌نـامه (تألیف گروهى)

با هم بیامـوزیم فارسی سوم ابتدایی (تألیف گروهى)

کتاب کار فارسی سوم دبستان (تألیف گروهى)

کتاب کار زبان آموزی تلفیقی سوم دبستان جلد ۱و۲ (تألیف گروهى)

طراحی آموزشی فارسی سوم دبستان (تألیف گروهى)

تمرین املای سوم دبستان ویژه‌ی دانش‌آموز (تألیف گروهى)

املا در خانه سوم دبستان ویژه‌ی اولیا (تألیف گروهى)

بعضى از جایزه‌ها:

معلم نمونه‌ی کشور ۱۳۸۹

 

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

عضو شورای برنامه‌ریزی هنر دوره‌ی ابتدایی

عضو شورای برنامه‌ریزی مطالعات اجتماعی

عضو شورای نظارت بر محتوای مطالعات اجتماعی سوم دبستان

از شاعران کتاب آموزش قرآن اول دبستان

از مؤلفان فارسی بخوانیم، فارسی بنویسیم و راهنمای معلم فارسی سوم دبستان