هنرمندنیا اسماعیل

اسماعیل هنرمندنیا

نویسنده – مترجم

تولد: ۴ تیرماه ۱۳۳۶

تحصیلات: کارشناس زبان و ادبیات فارسی

بعضی از کتاب‌ها:

مرغ ماهی‌خوار

شیر نادان و خرگوش باهوش

لاک‌پشت پرنده

گربه‌ی چاق و گربه‌ی لاغر

فیل ساده‌لوح

آرزوی کبوتر چاهی

طوقی و موش زیرک

داستان زندگی پیامبران از آدم تا خاتم

داستان زندگی چهارده معصوم

ابوعلی سینا

فردوسی

زکریای رازی

خیام

رودکی

سعدی

عطار

امیرکبیر

آخرین پرواز خلبان

بچه‌های انقلاب

مشاهیر ایران زمین (۲ جلد)

فرهنگ نام‌های ایران زمین

چگونه می‌توان از استرس رهایی یافت

جایزه‌ها:

لوح تقدیر از بزرگداشت اوحدی مراغه‌ای

لوح تقدیر خادمان قرآن

تقدیر از نهمین جشنواره‌ی معرفی آثار برتر در زمینه‌ی مبارزه با موادمخدر