هیئت‌مدیره و بازرسان

اعضای هئیت‌مدیره و بازرسان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

 هیئت‌مدیره (۱۴۰۱ الی ۱۴۰۳)

 مهدی حجوانی (رئیس)

 افسون امینی (نایب‌رئیس)

 سولماز خواجه‌وند (دبیر)

مرجان فولادوند

سیدعلی کاشفی خوانساری

محمدرضا مرزوقی

معصومه انصاریان

شهلا انتظاریان (علی‌البدل)

زهره مسکنی (علی‌البدل)

بازرسان (۱۴۰۲ الی ۱۴۰۳)

مناف یحیی‌پور

شیوا حریری

جعفر توزنده‌جانی

مصطفی خرامان (علی‌البدل)

فرزانه رحمانی (علی‌البدل)