هیرمندی رضی

رضى‌ هیرمندى (خدادادی)

مترجم

تولد: ۱۳۲۶- سیستان

تحصیلات: کارشناسى ارشد زبان‌شناسى‌ همگانى

بعضى از کتاب‌ها:

درخت بخشنده، شل سیلوراستاین، هستان

سرگذشت لافکادیو، شل سیلوراستاین، هستان

آن‌جا که پیاده‌رو پایان مى‌یابد، شل سیلوراستاین، هستان

چراغى زیر شیروانى، شل سیلوراستاین، هستان

سقوط به بالا، شل سیلوراستاین، هستان

من معذرت نمى‌خواهم، سوفیا پروکوفیوا، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

کرم اندازه‌گیر، لئو لیونى، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

مجموعه‌ى‌ قصه‌هاى یک‌جورکى، دکتر زئوس، افق

مجموعه‌ى خرس کوچولو و خرس بزرگ، مارتین وادل، افق

اختراع هوگو کابره، برایان سلزنیک، افق

شگفت‌زده، برایان سلزنیک، افق

مجموعه‌ى آقاى گام، اندى ‌استنتون، چرخ‌فلک

قصه‌ى متیو بازینگتون، اندى ‌استنتون، چرخ‌فلک

اورانگوتان‌هاى بنفش، جک پریلوتسکى، چرخ فلک

این هم یک جور دیگر، رولد دال، چشمه

هایکوهاى‌ طنزآمیز (با همکارى‌ مهرنوش پارسانژاد)، چشمه

فرهنگ گفته‌هاى‌ طنزآمیز، فرهنگ معاصر

فرهنگ شیطان، آمبروز بیرس، فرهنگ معاصر

بعضى از جایزه‌ها:

تندیس ماه زرین، مترجم برگزیده‌ى جشنواره‌ی بزرگ ادبیات کودکان و نوجوانان، ۱۳۷۹

سه دوره تندیس زرین، بزرگداشت معلمان هنرمند و مؤلف براى ترجمه‌ى‌ زبان‌هاى جهان (مرکز نشر دانشگاهى)، مترجم شدن (مرکز نشر دانشگاهى)، تعلیم و تربیت (انتشارات هستان)

لوح تقدیر از شوراى‌ کتاب کودک

دپیلم افتخار از کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

لوح سپاس از مجله‌‌ى بچه‌ها گل‌آقا

لوح تقدیر کتاب سال

فرهنگ گفته‌هاى طنزآمیز؛ لوح سپاس، نخستین دوره‌ى طنز حوزه‌ى هنرى سازمان تبلیغات اسلامى

آقاى‌گام و بلور‌هاى قدرت؛ برگزیده‌ى جشنواره‌ی سلام

اختراع هوگو کابره؛‌ لاک‌پشت طلایی، کتاب‌ سال لاک‌پشت پرنده ۱۳۹۱