وظیفه‌شناس شراره

شراره وظیفه‌شناس

بعضى از کتاب‌ها:

مرد جوان و خیاط حیله‌گر (بازنویسى)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

این‌جا سرزمین من است، رابرت گیو، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

آى قصه‌ قصه قصه (سه جلد، با همکارى زهره‌ پریرخ)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان