وکیلیان احمد

سید احمد وکیلیان

نویسنده – پژوهش‌گر

تولد: ۱۳۲۶- شیراز

تحصیلات: کارشناسى ارشد فرهنگ و زبان‌هاى باستانى

بعضى از کتاب‌ها:

بوپوز قلى میرزا (قصه‌هاى‌ ایرانى الول ساتن)، ثالث

سرزمین افسانه‌ها

رمضان در فرهنگ مردم، سروش

متل‌ها و افسانه‌هاى ایرانى، سروش

قصه‌هاى مردم، مرکز

فعالیت‌هاى‌ دیگر (از گذشته تا حال):

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر فصل‌نامه‌ى فرهنگ مردم

استاد دانشکده‌ى صدا و سیما

عضو انجمن بین‌المللی فولکور