پاک عبدالصالح

عبدالصالح پاک

نویسنده- مترجم

تولد: ۱ آذر ۱۳۴۱ بندر ترکمن

بعضى از کتاب‌ها:

چهل دروغ،‌ قدیانى ۱۳۷۷

هدیه‌ى کلاغ‌ها (۲۲ افسانه از ویتنام، ترجمه)، قدیانى ۱۳۷۷

کلاه پوستى (فصه‌هایى از کشور ترکمنستان)، مرادقوچ مراداف، سوره‌ مهر ۱۳۷۷

نان کى عسل می‌شود (از قصه‌نویسان جمهورى ترکمنستان، ترجمه با همکاری تنقرقلی یلقی)، سوره مهر ۱۳۷۷

جاده‌ى بى‌انتها، سوره‌ مهر ۱۳۷۸

موى سفید،‌ انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ۱۳۷۸

دختر چوبى (۱۲ افسانه از ترکمن صحرا، گردآوری)،‌ قدیانى ۱۳۷۹

مختومقلى فراغی (تصحیح گروهى)، عصر ۱۳۷۹

گرگ آوازخوان (دو زبانه، فارسى‌ و ترکمنى)، کانون پرورش فکرى‌ کودکان و نوجوانان ۱۳۸۷

روباه دم بریده (دو زبانه، فارسى‌ و بلوچى)، کانون پرورش فکرى‌ کودکان و نوجوانان ۱۳۸۷

افسانه‌هاى ترکمن صحرا، کتاب‌سراى تندیس ۱۳۸۸

۵۵ افسانه‌ى ترکمنى براى‌ نوجوانان،‌ قدیانى ۱۳۸۹

آن‌سوی پرچین خیال (رمان نوجوان)، کانون پرورش فکرى‌ کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۱

 جایزه‌ها:

دیپلم افتخار جشنواره‌ى ادبى روستا، ۱۳۷۴

دیپلم افتخار جشنواره‌ى دوچرخه طلایى، ۱۳۸۱