پریرخ زهره

زهره پریرخ

نویسنده- تصویرگر

تولد: ۱۵ شهریور ۱۳۳۸- مشهد

تحصیلات: کارشناسى مدیریت

 بعضى از کتاب‌ها:

آى قصه‌ قصه قصه (۷ جلد)،‌ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

دستمال خال‌خالى، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۰

پیراهن بى‌‌بى‌ نازنین، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۲

راز، کتاب برگزیده‌ى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان  ۱۳۸۶

بازى با آوا،‌بازی با الفبا (دوجلد)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۸

میراث فرهنگى ایرانیان، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۷

یواش برو، یواش بیا،‌ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹

لولو پشمالو و کرم کوچولو،‌ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹

پیامبر و خروسى که دلتنگ بود، امیرکبیر

نمى‌خواهم بزرگ شوم، مدرسه

دو فسقلى، مدرسه

 بعضى از جایزه‌ها:

خانه ساختن کاری ندارد؛ برگزیده‌ى کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

این خروس مال کیه؛ برگزیده‌ى کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دو فسقلى؛ برنده‌ى جایزه‌‌‌ى پروین اعتصامی

میراث فرهنگى ایرانیان؛ جایزه‌ى کتاب رشد، برگزیده‌ى کتاب فصل، برگزیده‌ى کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

اى‌میل:

zohreh_parirokh@yahoo.com