پناهی پروین

پروین پناهی

 

بعضی از کتاب‌ها:

کیمیا پادراز (شعر)، آوای برتر

جریمه‌ها کجا میرن؟ (شعر)، خیام آزمون

جیک جیکای جیکا خانوم، انتشارات نشانه‌آموز

بوفی جغذ خوابالو، انتشارات نشانه‌آموز

ریزه ویزه، انتشارات نشانه‌آموز

نیش پیش شماست؟، انتشارات نشانه‌آموز

فوتی فروته غوله، انتشارات نشانه‌آموز

هاچی و بالدرین، انتشارات نشانه‌آموز

تپه‌ی هفت دیو، انتشارات نشانه‌آموز

ماهرود و عجوزه‌ی جادوگر، انتشارات نشانه‌آموز

مقصر کیه؟، انتشارات نشانه‌آموز

دیو ترشی، انتشارات نشانه‌آموز

دریا چاله و ننه دریا، انتشارات نشانه‌آموز

دمپایی‌های شاپور، انتشارات نشانه‌آموز

دو سوم دیگ، انتشارات نشانه‌آموز

سبزی پلو با چاهی، انتشارات نشانه‌آموز

امیرعلی وارد می‌شود، انتشارات نشانه‌آموز

آلتای، انتشارات نشانه‌آموز

زندایی مارگاریتا، انتشارات نشانه‌آموز

بعضی از مقاله‌ها:

داستان ماهی شکم ماه (داستان)، رشد نوآموز

نخودک بیخودکی (داستان)، رشد نوآموز

بز کلاه به سر، رشد نوآموز

اردک پزپزی و بز وزوزی، رشد نوآموز

تألیفات ما در فضای گذشته باقی مانده است، قانون بچه‌ها

شناخت ادبیات کودکان، ملپومن

انواع قصه و قصه‌گویی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران