پورشعبانی مینا

مینا پورشعبانی

مترجم

کتاب‌ها:

بوسه‌هایی برای بابا، نوشته‌ی فرانسیس واتس، مبتکران- پیشروان

یک دقیقه صبر کن، نوشته‌ی یونی مورانز،‌ مبتکران

جوجه کوچولو تی‌تاپ تی‌تاپ بدو‌،‌ نوشته‌ی جورح شانون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان