پوروهاب محمود

محمود پوروهاب

شاعر- نویسنده

تولد: ۲ آبان ۱۳۴۰- رودسر

تحصیلات: کارشناس ارشد ادبیات داستانى

 بعضى از کتاب‌ها:

حرف‌هاى ناتمام (شعر) کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۴

آسمان کوچک (شعر)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۵

از احد تا احد (داستان)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۷

صداى ساز باران (شعر)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۸

غروب آفتاب ربذه (داستان)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱

درخت خانه‌ى ما (شعر)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۴

بهار مهربان یثرب (داستان)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۵

پیر چنگى (داستان)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۶

همیشه کسى هست، به‌نشر

هدیه‌ى‌ دریا، به‌نشر

هدیه‌ى باغبان، عروج اندیشه

مهمان چینى‌ و خورش فسنجان، عروج اندیشه

هدیه‌ى گرانبها، بوستان کتاب

نگین شکسته، بوستان کتاب

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

عضو تحریریه‌ى نشریات سلام بچه‌ها و رشد