پوریا سرور

سرور پوریا

تولد: ۱۶ بهمن ۱۳۲۳- مسجدسلیمان

تحصیلات: کارشناسى زبان و ادبیات انگلیسى‌ و زبان و ادبیات فرانسه

بعضى از کتاب‌ها:

اسب سفید و دره‌ی سبز، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۶۸

کلاغ دم‌بریده، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۱

باران ستاره، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۲

موش بازیگوش، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۳

باران شبنم، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۳

درخت آرزو، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۷

کى بود؟ چى بود؟ کجا بود؟، دیباگران

پرواز موج، به‌نشر

خورشید کرسى بى‌بى، نازنین

کبوترها نیامدند،‌ مدرسه ۱۳۹۰

افسانه‌هاى کهن ایرانى، فرشتگان ۱۳۹۰