پگاه‌راد بهمن

بهمن پگاه‌راد

نویسنده

تولد: ۱۳۳۰- شیراز

 بعضى‌ از کتاب‌ها:

پرنده و آتش (براساس زندگی خلبان شهید عباس دوران)،‌ نوید شیراز ۱۳۸۵

من سرباز هخامنشى هستم، سوره‌ مهر

نبرد رئیس‌‌علی، سوره‌ مهر ۱۳۸۷

راز ساختمان زرد، امیرکبیر ۱۳۸۷

مثل رود پرخروش، تکا ۱۳۸۸

مدرک جرم،‌ عروج ۱۳۸۸

دزد دوچرخه، نوید