اقبال‌زاده پگاه

پگاه اقبال‌زاده

مترجم

کتاب‌ها:

لوتا در خیابان پردردسر، نوشته‌ی استرید لیندگرن، پنجره

گاندی، نوشته‌ی گرد دمی،‌ (با همکاری شهرام اقبال‌‌زاده)، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان

دزدان دریایی خونخوار، نوشته‌ی ریچارد مید، (با همکاری سیدمحمد ذوقی)، گام

هیولاهای مکانیکی، نوشته‌ی کلر اولیور، (با همکاری سیدمحمد ذوقی)، گام

افسانه‌های مردم سرخ‌پوست آمریکا، آلن آ. مک‌فارلن، (با همکاری پروین آقایی)، پنجره