چترچی مصطفی

مصطفی چترچی

نویسنده

کتاب‌ها:
هدیه‌ی برف (نوجوان)
آرامش گنجشک‌ها (نوجوان)
اسب‌ها گریه نمی‌کنند (نوجوان)
دوچرخه‌ی ۲۷

آلبالوهای وحشی

پرواز با فانوس‌ها
پیامک‌های چوپان دروغگو (کودک)
ماجرای شنگول و منگول و تلفن همراهشان (کودک)
دردسرهای آقا گرگه از پیامک‌های شنگول و منگول (کودک)