کاوندی فاطمه

فاطمه کاوندى

تولد: ۱ تیر ۱۳۴۷

 

بعضی از کتاب‌ها:

هیچ‌چیز ساده نیست، سامپه، نظر

هراس‌هاى بزرگ، سامپه، نظر

پیام‌هاى جورواجور، سامپه، نظر

هنر براى‌ کودکان؛ لطفاً به هنر دست بزنید، آماندا رنشاو، نظر

الفبا در هنر  (مجموعه‌ى‌ نگاه کن)، لوسى میلکت ویت، نظر

رنگ‌ها در هنر (مجموعه‌ى‌ نگاه کن)، لوسى میلکت ویت، نظر

زیرکى در هنر (مجموعه‌ى‌ نگاه کن)، گیلیان ولف، نظر

خانواده در هنر، روت تامسون، نظر

همه‌ى رنگ‌هاى دنیا، اتى‌ین دلسرت، نظر

هنر براى من، تو، او، فرانسواز بارب‌گال، نظر