کرمانی علیرضا

علیرضا کرمانى

 

تولد: ۱۳۵۰- نیشابور

تحصیلات: کارشناسى ارشد جامعه‌شناسى

 

کتاب‌ها:

دیدگاه‌هاى نظرى و انتقادى در ادبیات کودکان (ترجمه )،آرون ۱۳۸۲

جامعه‌شناسى دوران کودکى‌ (ترجمه )، ثالث ۱۳۸۳

جامعه‌شناسى کودکان (ترجمه )،ثالث، زیر چاپ

 

بعضى‌ از مقالات:

این گاوها زمین توسعه را شخم نمى‌‌زنند: بررسى جامعه‌شناختى رمان گاوهاى آرزو، پژوهشنامه‌ى ادبیات کودک و نوجوان ۱۳۸۱

سیاست‌گذارى‌هاى فرهنگى در ایران: واقعیت‌ها و مشکلات؛ پژوهشنامه‌ى ادبیات کودک و نوجوان ۱۳۸۲

چرا باید درباره‌ى کودکان مطالعه کرد؟، روزنامه‌ى اعتماد ملى، ۱۲ بهمن ۱۳۸۴

به سوى مدیریت جدید دوران کودکى؛ کتاب ماه علوم اجتماعى، بهمن، اسفند و فروردین ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵

رویکرد اجتماعی به تاریخ‌نگارى در ادبیات کودکان، پژوهشنامه‌ى ادبیات کودک و نوجوان، ۱۳۸۵

سنت‌گرایى در جامعه‌شناسى کودکان، ویلیام اى. کورسارو، روزنامه‌ى اعتماد ملى، ۹ شهریور ۱۳۸۵

دیدگاه‌هاى تاریخى در‌باره‌ى دوران کودکى و کودکان، ویلیام اى. کورسارو، پژوهشنامه‌ى ادبیات کودک و ۱۳۸۵

خشت کج: نقدى بر تحلیل محتواى کتاب‌هاى کودکان و نوجوانان، پژوهشنامه‌ى ادبیات کودک و نوجوان ۱۳۷۶

تحلیل محتواى کتاب‌هاى بازارى، پژوهشنامه‌ى ادبیات کودک و نوجوان، ۱۳۷۷

کلیشه‌هاى نابرابرى جنسى در ادبیات کودک و نوجوان: نقد جامعه‌شناختی  رمان بچه‌هاى ایستگاه، پژوهشنامه‌ى ادبیات کودک و نوجوان ۱۳۷

 

بعضى‌ از آثار پژوهشى:

بررسى وضعیت نشر کتاب‌هاى داستانی و دینى کودک و نوجوان (گزارش پژوهشى)، مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگى ۱۳۸۱

تولید کتاب‌هاى کودک و نوجوان در ایران: بررسى عوامل اجتماعى و محیطى مؤثر بر میزان تولید کتاب‌هاى کودک و نوجوان در ایران، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ۱۳۸۱

سیاست‌گذارى برای نشر کتاب‌هاى کودک و نوجوان در دهه‌ى هشتاد، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ۱۳۸۲