کریمی فرزانه

فرزانه کریمى

مترجم

تولد: ۱۳۴۲

بعضى از کتاب‌ها:

پى‌پى جوراب‌ بلند، آسترید لیندگرن، قدیانى

پى‌پى به کشتى مى‌رود، آسترید لیندگرن، قدیانى

پى‌پى در دریاهاى جنوب، آسترید لیندگرن، قدیانى‌

ماجراهاى ناگوار (  ۱۰جلد)، لمونى اسنیکت، قدیانى

جلاد لاغر، دارن شان، قدیانى

نبرد با شیاطین (۱۰ جلد)، دارن شان، قدیانى

قصه‌هاى سرزمین اشباح (۱۲ جلد)، دارن شان، قدیانى

با هم بودن را یاد بگیریم (۱۰ جلد)، چرى جى. مینرز، قدیانى