کسایی مهشید

مهشیدسادات کسایی

تولد: ۱۳۵۷- اصفهان

 

کتاب‌:

مجموعه‌ی ایلیا و کیمیا (شعر داستانی)، ۱۳۹۳