کلهر فریبا

فریبا کلهر

نویسنده

تولد: ۴ شهریور ۱۳۴۰- کرمانشاه

تحصیلات: کارشناسى ارشد مدیریت

بعضى از کتاب‌ها:

امروز چلچله‌ى من، فردا چلچله‌ى تو، کویر

من و گربه سیاهه، به‌نشر

دوچرخه و پرنده، به‌نشر

گرمایى و سرمایى، به‌نشر

گیلگمش، سروش

همبازى باد، امیرکبیر

من و درخت پنیر، پیدایش

تندتر از اونه که یواش بشه، پیدایش

سوت فرمانروا، محراب قلم

خداى من،‌ مدرسه

آقاى‌ هندوانه، مدرسه

با مثنوى پشت چراغ قرمز، نشر شهر

جواب سلام خدا را بده، نشر شهر

سگى که قارقار مى‌کرد، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

من همانم، من همانم، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

هوشمندان سیاره‌ى اوراک، قدیانى

قصه‌هاى قد و نیم‌قد براى کودکان (۱۰ جلد)، قدیانى

بعضى از جایزه‌ها:

سوت فرمانروا؛ برنده‌ی کتاب سال

خداى من؛‌ تقدیر شده در کتاب سال

آقاى هندوانه؛ برگزیده‌ى کتاب سال سلام

 جواب سلام خدا را بده؛ برگزیده‌ى‌ کتاب سال سلام