کمالی رودابه

رودابه کمالی

تولد: ۱۳۵۰- تهران

کتاب‌ها:

قصه‌های مهرک وسبزک، نشر چکه (زیر چاپ)

کارگاه انشا (۹ جلد)، قدیانی ۱۳۷۹

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

همکاری با سروش نوجوان (۱۳۶۹تا ۱۳۸۰)

همکاری با آفتابگردان و سروش نوجوان

همکاری با فصل‌نامه‌ى انشا و نویسندگی

همکاری با همشهری داستان

ارائه‌ى مقاله در زمینه‌ى آموزش انشا درسمینار  ited اسپانیا، ۲۰۰۹

برگزاری کارگاه نوشتن برای معلمان

برگزاری کارگاه نوشتن برای برندگان مرحله نهایی المپیاد ادبی (۱۳۸۴تا ۱۳۸۹)

همکاری و عضویت در کمیته‌ى المپیاد ادبی (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹)

راه اندازی انتشارات مؤسسه منظومه‌ى خرد و همکاری با آن از ۱۳۸۰

 

بعضى از جایزه‌ها:

برنده‌ى جایزه‌ى رشد، ۱۳۸۰