کوچکی مریم

مریم کوچکی

تولد: ۱۳۵۴- خمین

 

بعضی مقاله‌ها:

تأملی در تصاویر تأمیلی در متن، کتاب ماه کودک و نوجوان ۱۳۸۳

نقد و بررسی قصه‌های شیرین مثل حلوا، کتاب ماه کودک و نوجوان ۱۳۸۸

فعالیت‌ها:

کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

همکاری با کتاب ماه کودک و نوجوان، کیهان بچه‌ها، دوچرخه، یکی بود یکی نبود، سلام بچه‌ها