گلسرخی حسین

حسین گلسرخی

شاعر

تولد: ۱۳۳۳

درگذشت: ۱۳۹۱

کتاب‌ها:

برف می‌آد، صبانام ۱۳۸۲

سلام به تو معلم، صبانام ۱۳۸۲

گرگ طمع‌کار و بره‌ی باهوش، صبانام ۱۳۸۳

مسواک زدن چه خوبه، پارس ۱۳۹۰