گودرزى دهریزى محمد

محمد گودرزى دهریزى

شاعر- مدرس دانشگاه

تولد: بهمن ۱۳۴۸- تهران

کتاب‌ها:

در هوای کوچه‌ها (مجموعه شعر نوجوان)، روزگار ۱۳۸۵

کودکی از جنس نارنجک (منظومه برای نوجوان)، روزگار  ۱۳۸۷

ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران (درس‌نامه‌ی دانشگاهی)، چاپار ۱۳۸۸

از روی خط پایان (مجموعه شعر نوجوان)، بوستان کتاب قم ۱۳۸۹

آفرین بر جان بابا (مجموعه شعر نوجوان)، قو ۱۳۹۰

فرهنگ جملات حکمی کلیله و دمنه (کتاب مرجع دانشگاهی)، روزگار ۱۳۹۰

من یک مرد هستم! (مجموعه داستان نوجوان)، بوستان کتاب قم ۱۳۹۰

آوازی برای وطن (داستان کودک)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان

بعضی از مقاله‌ها:

نقد و تحلیل کتاب ادبیات کودکان تربیت معلم، کتاب ماه کودک و نوجوان، ش ۱۵۶، ۱۳۸۹

عیار فنی تصویرسازی و تخیل‌آفرینی در اشعار نوجوانانه‌ی امین‌پور، کتاب ماه کودک و نوجوان، ش ۱۴۹، س ۱۳۸۸ و  مجله‌ی رودکی، ش ۹۰ ، س ۱۳۹۰

 موسیقی شعر کودک، مجله‌ی رودکی، ش ۳۰، س ۱۳۸۷ و کلک مدرس۲، مجموعه مقالات مدرسین مرکز تربیت زینب کبری(س)، ۱۳۸۸

تصویر عاشورا در شعر فارسی، مجله‌ی راستان، ش۱۰، س ۱۳۸۹

بعضی از جایزه‌ها:

کودکی از جنس نارنجک؛ تقدیر در جشنواره‌ی کتاب فصل، پاییز ۱۳۸۷، برگزیده‌ی جشنواره‌ی سلام، ۱۳۸۷، برگزیده‌ی کتاب سال جشنواره‌ی استانی، ۱۳۸۷

ادبیات کودکان و نوجوانان در ایران؛ برگزیده‌ی کتاب سال جشنواره‌ی استانی، ۱۳۸۸، برگزیده‌ی بخش پژوهش

ششمین جشنواره‌ی بین‌المللی شعر فجر، اسفند ۱۳۹۰

اى‌میل:

  mdehrizi@yahoo.com