یثربی چیستا

چیستا یثربى

نمایش‌نامه‌نویس – مترجم

تولد: ۲۷ مهر ۱۳۴۷- تهران

تحصیلات: دکتراى روان‌شناسى

بعضى از کتاب‌ها:

قلب تو شاعرى است، جبران خلیل جبران، قطره

شاهزاده‌ى سرزمین عشق، آنتوان دو سنت اگزوپرى، نامیرا

ملکه‌ى قلب‌ها و پرى دریایى، شل سیلور استاین، نامیرا

هملت به روایت مردم کوچه و بازار، شل سیلور استاین، نامیرا

۲۵ دقیقه مهلت!، شل سیلور استاین، نامیرا

یک زرافه و نیم و خواب مارلین خوشگله، شل سیلور استاین، نامیرا

مردان کوچک، لوئیزا می آلکوت، نامیرا

خانه‌اى روى‌ آب، پت هاتچینز، پیدایش

وبلاگ:

http://chistayasrebi.persianblog.ir