یحیی‌پور شیخ‌زاهدی زهره

زهره یحیی‌پور شیخ‌زاهدی

تولد: ۱۳۴۵-چابکسر

تحصیلات: کارشناسی حسابداری

کتاب‌ها:

سیب دوستی، نسل نواندیش ۱۳۹۲

من و کلاغ  و روباه، به‌نشر

جایزه:

من و روباه و کلاغ، کتاب سال کانون ۱۳۹۲