یوسفی فرحناز

فرحناز یوسفی

تحصیلات: دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی/ کارشناس روانشناسی بالینی

بعضی از کتاب ها:

حاجی فیروز

پیشه وران کهن

کلیدهای آرامش

کاریکلماتور

گاهی لبخند

نگاهی دیگر

بازی با کلمه ها

یک سبد واژه

کوتاه نوشت

شوخی با کلمه ها

موهای بافته مادرم

تهران شهر موزه ها

چشم های مریم

خرس مهربان

عروسک پارچه ای

عروسک قشنگ من

سفرنامه اصفهان

و سه کتاب گروهی شعر (تجربه خواب دریایی، شور شیدایی و کودتا با لبخند)

بعضی از فعالیت‌ها:

مؤلف ۲۰ عنوان کتاب کودک، نوجوان و بزرگسال

مؤلف ۵ عنوان کتاب به خط بریل

همکارى با نشریاتی چون طنز و کاریکاتور، طنز پارسی، ملس، باران، دوچرخه، خانه و خانواده، اطلاعات بین‌الملل و…

مدیر مسئول انتشارات پرستوی سپید در تهران

مؤلف و پژوهشگر کتاب «تهران شهر موزه ها»، کتابی مرجع در زمینه تهران پژوهی و موزه های مناطق ۲۲ گانه تهران و کتاب پژوهشی پیشه وران کهن

سفیر فرهنگی نابینایان رودکی

مدرس نابینایان (خط بریل و درشت خط)

تنظیم و ثبت سوگندنامه نویسندگی برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۹۳

بعضی از جایزه‌ها:

برگزیده نخست طنز ۷نجمین جشنواره مطبوعات در حوزه شهری.

از برگزیدگان راه یافته به دوره نهایی پنجمین جشنواره طنز مکتوب حوزه هنری.

دریافت لوح تقدیر از انجمن زنان ناشر در نهمین همایش بانوان و دفاع مقدس.

دریافت لوح تقدیر از جشنواره کشوری شعر عاشورایی پریسکه.

دریافت دیپلم افتخار در بخش جشنواره ملی حرکت برای کتاب تهران شهر موزه ها.

شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت با سه کتاب «موهای بافته مادرم»، «پیشه وران کهن» و «تهران شهر موز. ها»