ابراهیمی نسرین

نسرین ابراهیمی

مترجم

تولد: ۱۳۵۷- شهرری

بعضی از کتاب‌ها:

‌ مرغ گل‌باقالی و جوجه کوچولو، امیرکبیر

خفاش وارونه، امیرکبیر

جهانم ما، امیرکبیر

دخترها و پسرهای سراسر جهان، امیرکبیر

کتابچه جالب، امیرکبیر