اکرمی، طاهره

طاهره اکرمی

تولد: ۱۳۵۷- کاشان

بعضی از کتاب‌ها:

‌ عروسی مورچه‌ها، نشر مرسل کاشان

نون و پنیر و پسته، مرسل

نون و پنیر و گردو، مرسل

نون و پنیر و ریحون، مرسل

اگه گفتی من چی‌ام، مرسل

بعضی از فعالیت‌ها:

همکاری با نشریات سلام بچه‌ها، پوپک، سنجاقک، دوست، روزهای زندگی و…