ترابی بیتا

بیتا ترابی

تولد: ۱۳۶۲

 

کتاب‌ها:

واقعیت‌ها و دروغ‌ها، ناتالی کوپرمن، چکه و شهر قلم ۱۳۹۱

می‌خوای با من دوست بشی، سوسی مورژنسترن، چکه و شهر قلم ۱۳۹۱

جعبه‌ی گریه، دوروتی مونفرد، چکه و شهر قلم ۱۳۹۱

جعبه‌ی کتاب‌های به‌دردنخور، اوله کونکه، چکه و شهر قلم ۱۳۹۱

 

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

همکاری با نشریانی مانند سروش نوجوان، پندار، رشد جوان