جهان‌پور رامین

رامین جهان‌پور

تولد:۱۳۵۱- رودبار

تحصیلات: کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

بعضی از کتاب‌ها:

‌گردوریزان، انجمن قلم ایران

رودخانه‌ای که می‌رفتیم، روزگار

باغ کلاغ‌ها، نظری

بلیت‌های لای کتاب، نظری

جوجه قمری تنها، انتشارات توسعه کتابخانه‌های ایران

پای صحبت نویسندگان و شاعران کودک و نوجوان، نظری

خانه‌های فرانسوی، نظری

بعضی از فعالیت‌ها:

همکاری با نشریات سروش نوجوان، کیهان بچه‌ها، رشد نوجوان، باران، سلام بچه‌ها، پوپک و تیزهوشان