حق‌شنو، فرخنده

فرخنده حق‌شنو

تولد: ۱۳۳۳- تهران

بعضی از کتاب‌ها:

امیرعلی و دهکده جهانی، سروش

مرد قورباغه‌ای، به‌نشر

جستار دیگر۲، خانه‌ی کتاب

بعضی از فعالیت‌ها:

همکاری چند ساله با کیهان بچه‌ها

همکاری با فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان