خسروی صدیقه

صدیقه خسروی

تولد: ۱۳۴۲- خمین

بعضی از کتاب‌ها:

صندوقچه راز مادر، انتشارات علمی و فرهنگی

حکم خانم جون، ایده‌پردازان فن و هنر

نقابدار، ایده‌پردازان فن و هنر

بعضی از فعالیت‌ها:

همکاری با بخش داستان نشریه دوچرخه از سال ۱۳۷۹ تاکنون