سیادت، اعظم‌السادات

اعظم‌السادات سیادت

تولد: ۱۳۶۰- تهران

بعضی از فعالیت‌ها:

همکاری با نشریات همشهری بچه‌ها، نبات، قانون بچه‌ها و…