شاهی زهرا

زهرا شاهی

نویسنده

تولد: ۱۳۵۹- تهران

بعضی از کتاب‌ها:

‌باغ‌وحش روی ریل، علمی و فرهنگی

دیوبند، علمی و فرهنگی

مجموعه چهار جلدی دستورالعمل گیج‌بازی، نردبان

کاراگاه‌بازی‌های یک سوسک کم‌حافظه، نردبان

نفری یک قاچ کیک تولد، علمی و فرهنگی

بعضی از جایزه‌ها:

شایسته‌ی تقدیر در نخستین جشنواره رمان پرنده آبی با کتاب دیوبند