شرفی آویسا

آویسا شرفی

تولد: اردیبهشت ۱۳۴۸ تهران

بعضی از کتاب‌ها:

نه، رمان نوجوان، انتشارات علمی و فرهنگی

مجموعه پنج جلدی وقتی ما نیستیم، داستان کودک، انتشارات میچکا

همه‌ی سیب‌ها زمین را دوست دارند، رمان نوجوان، محراب قلم، ۱۴۰۲

کوکوی سبزیجات، رمان کودک، محراب قلم، ۱۴۰۲

جادوگر واقعی، داستان خردسال، پرتقال، ۱۴۰۲

بعضی از فعالیت ها:

چاپ حدود ۵۰ داستان و شعر در نشریات

چند سال عضویت در تحریریه نشریه بادبادک

یک سال عضویت در شورای داستان نشریه سروش کودکان

بعضی از جوایز:

مجموعه «وقتی ما نیستیم» دارای ۴ لاک‌پشت پرنده، ۳و ۴ ستاره شورای کتاب کودک، نامزد نهایی جشنواره غنی‌پور

داستان نوجوان در مجموعه داستان «برنده یا بازنده» تقدیر شده در جشنواره علمی و فرهنگی

داستان نوجوان برگزیده (رتبه سوم مشترک) جشنواره گره