شریفی، اعظم (مهتاب)

اعظم (مهتاب) شریفی

تولد: ۱۳۵۵- مشهد

بعضی از کتاب‌ها:

شادونه و عید نوروز، نشر انجام کتاب

شادونه و مدادرنگی، نشر انجام کتاب

شادونه در باغ‌وحش، نشر انجام کتاب