شیرآقایی، شیما

شیما شیرآقایی

تولد: ۱۳۷۴- تهران

بعضی از فعالیت‌ها:

‌همکاری با بخش داستان روزنامه‌ی قانون