صمدی عبدالرضا

عبدالرضا صمدی

تولد: ۱۳۴۳- بیرجند

بعضی از کتاب‌ها:

‌ قصه خاله رعنا و عمه نسا، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

تو نوک طلا هستی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

بدون اجازه، امیرکبیر

بعضی از فعالیت‌ها:

همکاری با نشریات کودک و نوجوان مانند دوچرخه، مجلات رشد، سلام بچه‌ها، کیهان بچه‌ها و مجلات دوست