علیزاده لوشابی، زینب

زینب علیزاده لوشابی

تولد: ۱۳۶۱- قم

بعضی از کتاب‌ها:

قصه یه قصه، علمی و فرهنگی

آرزوی پاک‌کن، اسحاق

توپولو، امیرصبا

کشتی روی ابرهای سیاه، کتاب جمکران

مجموعه گوگوری، نشر باهوش

قصه‌های پندآموز مثنوی معنوی، نشر هنارس

قصه‌های پندآموز جوامع‌الحکایات و قابوسنامه، نشر هنارس

قصه‌های پندآموز بوستان و گلستان، نشر هنارس

بعضی از فعالیت‌ها:

همکاری با نشریات دوست، دوچرخه، کیهان بچه‌ها، سنجاقک، ملیکا، روزهای زندگی و …