معافی، شهلا

شهلا معافی

تولد: ۱۳۴۰- بندر امام

بعضی از کتاب‌ها:

‌سازی و سوزی، نشر ویهان

ابر غرغرو، نشر ویهان

نگار و انکشتانش، نشر ویهان