نادری هشی مریم

مریم نادری هشی

تولد: ۵ بهمن ۱۳۵۹

تحصیلات: کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

بعضی از کتاب‌ها:

‌مهد کودک عالیه جای شما خالیه، انتشارات آسمان اندیشه، ۱۳۸۹

زیباترین پروانه، انتشارات آسمان اندیشه، ۱۳۸۹

بیست داستان بیست خاطره، انتشارات آوای اندیشه، ۱۴۰۰

بعضی از فعالیت‌ها:

همکاری با مجلات پوپک، بچه‌ها همشهری، رشد و…

برگزارکننده کارگراه‌های خلاقیت و مادر و کودک