ناطقی، زهره

زهره ناطقی

مترجم

تولد: ۱۳۶۰- تهران

بعضی از کتاب‌ها:

رودخانه واژگون، محراب قلم

کودک و دریا، محراب قلم

آقای ماجیکا، محراب قلم

تافی و پای، پایش

برای سلامتی تو، آسمان خیال