نجفی آذر

آذر نجفی

تحصیلات: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

بعضی از کتاب‌ها:

ترجمه جاناتان مرغ دریایی «درس‌های آزادی»، انتشارات هدایت الهی و پنجگاه

ترجمه خرگوش کوچولو، انتشارات حوا

ترجمه نغمه عشق آموزگار، انتشارات پنجگاه

ترجمه کتاب تأثیر حیوانات بر سرنوشت ما

ترجمه کتاب زبان بدن، انتشارات بهزاد

تألیف کتاب سهم ما از جنگ، انتشارات پنجگاه، ۱۳۸۹

مدخل کتاب فرهنگنامه زنان ایران و جهان، انتشارات ایران نوین، ۱۳۹۴

مدخل کتاب روستازادگان دانشمند، ۱۴۰۱

بازنویسی و ویرایش کتاب رازهای بیداری، انتشارات گویا، ۱۴۰۱

بعضی از مقالات:

مقاله از کتاب «اگر بهار خاموش شود» در سروش نوجوان، ۱۳۵۷

مقاله «آثار باب مویرت برنده جایزه آسترید لیندگرن» در فصلنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، ۱۳۹۸

مقاله «غلامرضا امامی» در گاهنامه نقد کتاب کودک و نوجوان، ۱۳۹۹

بعضی از فعالیت‌ها: 

همکاری با نشریه شکار و ماهیگیری در ترجمه مقالات

پژوهش، ترجمه و نگارش زندگینامه استادان معنوی جهان

ویرایش ۱۳ کتاب‌مجله نوجوانان از مجموعه «قرار با ستاره» در نشر گویا