هاشم‌پور، مریم

مریم هاشم‌پور

شاعر

تولد: ۱۳۵۷- کرج

بعضی از کتاب‌ها:

میو میو تشکر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

وای اگر دم داشتم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

من بدو پنگوئن بدو، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

یک قوری پر از قور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

هم روزنامه هم کلوچه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گربه دم‌بریده، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مجموعه ۴ جلدی مثل آبنبات، افق

بفرما آب انار، انتشارات مدرسه

تولدم مبارک، پیدایش

قورباغه دندانت کو، پیدایش

اشک درخت درآمد، انتشارات فنی

و…

بعضی از فعالیت‌ها:

همکاری با نشریات رشد، پوپک، نبات و…