کرمانی‌نژاد، علی‌اکبر

علی‌اکبر کرمانی‌نژاد

نویسنده

تولد: ۱۳۳۸- کرمان

بعضی از کتاب‌ها:

‌گاچوی پوشالی، انتشارات فرهنگ عام

دشت متلاطم، انتشارات محراب قلم

جادوی هزار پرنده، انتشارات علمی و فرهنگی