یدالهی، فرخ‌رو

فرخ‌رو یدالهی

تولد: ۱۳۵۱- سمنان

بعضی از کتاب‌ها:

می‌خوام برم دکتر (۱)، انتشارات سمنگان

می‌خوام برم دکتر (۲)، انتشارات سمنگان

می‌خوام برم دکتر (۳)، انتشارات سمنگان