آغاز به کار هیئت‌مدیره انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوان

0

آغاز به کار هیئت مدیره‌‌‌ انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوان

فریدون عموزاده خلیلی ریاست هیئت مدیره انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوان را به عهده گرفت/ حسین تولایی نایب رئیس شد

اعضای نخستین هیئت مدیره‌ی انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوان، عصر شنبه ٢٣ مرداد با تشکیل اولین جلسه رسمی خود بر اساس اکثریت آرا، فریدون عموزاده خلیلی را به عنوان رئیس نخستین هیئت مدیره این انجمن صنفی انتخاب کردند.

✅ به گزارش روابط عمومی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، اعضای هیئت مدیره بر اساس ماده ٢٢ اساسنامه‌‌ی انجمن صنفی که می‌بایست طی دو هفته پس از برگزاری مجمع عمومی، نخستین جلسه‌‌ی خود را تشکیل بدهند، از میان خود حسین تولایی را به‌ عنوان نایب رئیس هیئت‌مدیره، مناف یحیی‌پور را به عنوان دبیر انجمن و سولماز خواجه‌وند را به‌ عنوان مسئول امور مالی انجمن برگزیدند.

✅ فریدون عموزاده خلیلی در این جلسه که به صورت تلفیقی حضوری و مجازی تشکیل شد، ضمن اشاره به روند طی‌شده برای تأسیس انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوان گفت: تشکیل انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوان سالیان سال یکی از دغدغه‌های جدی اعضای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و اعضای هیئت مدیره‌های دوره‌های مختلف انجمن بود. از همان اولین دوره‌ای که این انجمن تأسیس شد، همه بسیار پیگیر و مشتاق بودیم که بتوانیم آن را به سمت انجمن صنفی ببریم؛ چرا که همیشه یکی از دغدغه‌های انجمن نویسندگان کودک و نوجوان این بوده که نویسندگان از تمام امکانات، مزایا، امتیازها و حقوقی برخوردار باشند که برای یک شهروند عادی دارای شناسۀ حرفه‌ای تعریف می‌شود.

✅ نخستین مجمع عمومی انجمن صنفی سراسری نویسندگان کودک و نوجوان ١٢ مرداد جاری با عضویت بیش از ٢٣٠ نویسنده از سراسر کشور برگزار شد و حاضران در مجمع عمومی، اعضای هیئت مدیره و بازرسان نخستین دوره‌ فعالیت انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوان را برگزیدند.

به اشتراک بگذارید

یک دیدگاه بنویسید