آیین‌نامه‌ی استفاده از فضا و امکانات انجمن

0

این آیین‌نامه به منظور مشخص کردن چهارچوب همکاری با سازمان‌ها و نهادهای مدنی و اعضا در شش بند و سه تبصره تدوین شده و در جلسه‌ی شماره‌ی ۳۳ هیئت‌مدیره در تاریخ تاریخ ۱۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسیده است.

بند ۱- نهادها و سازمان‌های مورد نظر این آیین‌نامه به پنج‌ دسته تقسیم می‌شوند:

الف. انتفاعی (شرکت‌ها، مؤسسات تجاری و…)

ب. غیرانتفاعی (مؤسسات خیریه، نهادهای مدنی و…)

ج. دولتى (سازمان‌هاى وابسته به دولت، شهرداری و…)

د. ادبیات کودک

هـ. اعضای انجمن

بند ۲- هزینه‌های جاری انجمن (آب، برق،‌ تلفن، پیامک و سایر اطلاع‌رسانی‌ها) برای برگزاری جلساتی که انجمن مکان را در اختیار می‌گذارد، از همه دریافت می‌شود.

تبصره‌ی ۱- میزان این هزینه را دبیر و خزانه‌دار انجمن تعیین می‌کنند.

بند ۳- استفاده از فضای انجمن برای برگزاری جلسات، مراسم، تمرین و… نباید با برنامه‌های اصلی انجمن که از پیش مشخص است،‌ تداخل داشته باشد و مزاحمت ایجاد کند.

بند ۴- میزان استفاده از فضای انجمن به ترتیب زیر است:

الف. کم‌تر از یک ساعت

ب. کم‌تر از دو ساعت

ج. کم‌تر از نصف روز

د. یک روز کامل

تبصره‌۲- نیم ساعت زمان اضافی برای خداحافظی و تخلیه‌ی مکان محاسبه نمی‌شود.

بند ۵- هزینه‌ی دریافتی با توجه به گروه‌بندی فوق و مدت زمان استفاده طبق جدول زیر است:

 

تا دو ساعت

نصف روز

یک روز کامل

برگزاری مراسم

 در سالن بالا

انتفاعی

۱۰۰۰۰۰ تومان

۲۰۰۰۰۰ تومان

۴۰۰۰۰۰ تومان

۵۰۰۰۰۰ تومان

غیرانتفاعی

۵۰۰۰۰ تومان

۱۰۰۰۰۰ تومان

۲۰۰۰۰۰ تومان

۳۰۰۰۰۰ تومان

دولتی

۱۰۰۰۰۰ تومان

۲۰۰۰۰۰ تومان

۴۰۰۰۰۰ تومان

۵۰۰۰۰۰ تومان

ادبیات کودک

۳۰۰۰۰ تومان

۵۰۰۰۰ تومان

۱۰۰۰۰۰ تومان

۲۰۰۰۰۰ تومان

اعضای انجمن

ــــــــ

۵۰۰۰۰ تومان

۷۰۰۰۰ تومان

۱۰۰۰۰۰ تومان

تبصره‌ی ۳- در صورتی که میزان استفاده از فضای انجمن بیش از یک روز باشد، تعیین مبلغ توافقی خواهد بود.

بند ۶- هزینه‌های پذیرایی بر عهده‌ی برگزارکنندگان است.

تبصره‌ی ۴- جمع‌آوری و شستن ظرف‌ها و مرتب کردن صندلی‌ها برعهده‌ی برگزارکنندگان است.

تبصره‌ی ۵- رعایت شئونات اخلاقی (در حد عرف جامعه) از سوی برگزارکنندگان الزامی است و مسئولیت آن بر عهده‌ی فردی است که با انجمن توافق‌نامه امضا می‌کند.

تبصره‌ی ۶- در صورت برگزاری مراسم ویژه مبلغ با نظر دبیر و خزانه‌دار تعیین می‌شود.

به اشتراک بگذارید

یک دیدگاه بنویسید