آیین‌نامه‌ی معرفی نامزدهای جایزه‌ی جهانی آسترید لیندگرن

0

آیین نامه‌ی معرفی نویسنده از سوی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
به جایز‌ی آسترید لیندگرن

به منظور انتخاب و معرفی نویسندگان به جایزه‌ی آسترید لینگرن که امکان آن برای انجمن نویسندگان کودک و نوجوان فراهم شده است، آیین‌نامه‌ی زیر تدوین شده و در جلسه‌ی ۲۹/۱/۹۶ هیئت‌مدیره انجمن به تصویب رسید.

۱- کمیته‌ای با عنوان «انتخاب اولیه» تشکیل می‌شود که اطلاعات نویسنده را جمع‌آوری و در اختیار کمیته‌ی «انتخاب نهایی» می‌گذارد. اطلاعات افراد از طریق فراخوانی که در سایت انجمن درج شده گردآوری می‌شود.

۲- ترکیب کمیته‌ی نهایی «انتخاب» عبارتند از : ۵ نفر اعضای هیات مدیره و ۶ نفر خارج از هیئت‌مدیره.

۳- کمیته‌ی نهایی کاندیدای انجمن برای جایزه آسترید لیندگرن را معرفی و به هیئت‌مدیره اعلام می‌دارد.

ملاک های معرفی نویسندگان به جایزه آسترید لیندگرن( جمعا ۱۰۰ امتیاز )

شرح امتیازات
۱ آثار چاپ شده به فارسی هر کتاب ۱ و جمعا ۱۰ امتیاز
۲ ترجمه آثار به زبان های دیگر هر کتاب ۵ و جمعا ۱۰ امتیاز
۳ سابقه‌ی فعالیت مستمر در ادبیات کودک هر ۵ سال یک امتیاز ۵ امتیاز
۴ دریافت جوایز ادبی و هنری داخلی هر جایزه ۲ و جمعا ۱۰ امتیاز
۵ دریافت جوایز بین المللی یا راه¬یابی به فهرست های معتبر خارجی هر جایزه ۵ و جمعا ۱۰امتیاز
۶ انتشار کتاب و مقالات و نوشتن پایان نامه درباره¬ی نویسنده و آثارش (نقد آثار نویسنده) ۵ امتیاز
۷ برگزاری مراسم نکوداشت در داخل و خارج ایران ۵ امتیاز
۸ سوابق تدریس در کارگاهها ،کلاس¬های آموزشی و دانشگاه ۵ امتیاز
۹ فعالیت قابل توجه در نهادهای فرهنگی و ادبی مرتبط با حوزه کاری ۵ امتیاز
۱۰ سابقه فعالیت و جریان سازی در حوزه¬ی ادبیات کودک و نوجوان ۵ امتیاز
۱۱ فعالیت در زمینه¬ی ترویج کتاب خوانی ۵ امتیاز
۱۲ فعالیت های مرتبط با سردبیری نشریات کودک و داوری یا دبیری جشنواره های ادبی ۵ امتیاز
۱۳ اقتباس سینمایی یا نمایشی و…از آثار نویسنده ۵ امتیاز
۱۴ توجه به فرهنگ بومی در آثار نویسنده ۵ امتیاز
۱۵ توجه به ارزش های جهان شمول و انسانی مانند :صلح،دوستی،محیط زیست و…در آثار نویسنده ۱۰امتیاز
۱۶ امتیاز ویژه‌ی کمیته‌ی انتخاب ۲۰ امتیاز
جمع امتیاز ۱۲۰ امتیاز

لازم به ذکر است که آیین‌نامه‌ی فوق قابل تغییر و اصلاح است و هرگونه تغییر در آن توسط هیئت‌مدیره‌ از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی انجمن به اطلاع اعضا خواهد رسید.

به اشتراک بگذارید

یک دیدگاه بنویسید